Zaman Damgası Neden Gereklidir?

5070 sayılı elektronik imza kanununa göre elektronik verilerin değiştirildiği, üretildiği, gönderildiği, kaydedildiği ve alındığı zamanların tespitinin yapılması amacıyla elektronik sertifika hizmet sağlayıcı firma tarafından elektronik imza sayesinde zaman damgası rahatlıkla kullanılabilir. Elektronik imzayla rahatlıkla doğrulanan kayıtlar da aynı zamanda hizmet sağlayıcı olarak hizmetlerini sunmaktadır. Kurumlar ve bireylere sunulan elektronik imza ve bilgi güvenliği gibi çözümlerde ülkemizde rahatlıkla kullanılmaktadır. Kurulum sistemlerine hızlıca entegre olan sistemler uyumlu yazılım çözümleri olarak da karşımıza çıkar. Zaman damgası hizmetleri elektronik sertifika hizmet sağlayıcılarca sunulmaktadır.

Zaman Damgasının E-Defter Uygulamalarında Kullanımı

Zaman Damgası Nerelerde Kullanılır?

Çeşitli evraklar üzerinde zaman damgası uygulamasının kullanılması da mutlaka gerekmektedir. E-arşiv fatura, e-defter, asbis, KVKK izin süreci, e-devlet projeleri, e-belge yönetim sistemi gibi alanlarda zaman damgası rahat şekilde kullanılmaktadır. Zaman damgası e-ticaret ve e-devlet uygulamalarında sıklıkla kullanılmaktadır. Para transferi gerçekleşen, tarih ve saatleri de ispat etmek amacıyla zaman damgası kullanılmaktadır. Aynı zamanda da tasarım, formül, araştırma, kitap, fotoğraf gibi mülki ve fikri hak elde etmek istenen verilerde de zaman damgası hizmetleri sıklıkla kullanılmaktadır. İnternet ortamlarında ki yayınlarda da yer sağlayıcılar bilgileri 6 aylık süreçte saklamalı, bilgilerin bütünlüğü, doğruluğu da oluşan verilerin dosya bütünlüğü de zaman damgasıyla saklanmalı, gizliliği sağlanmalıdır. Bu nedenle zaman damgasının kullanıldığı alanlar da son derece fazladır.

Zaman Damgasının E-Defter Uygulamalarında Kullanımı

E-defter uygulamalarında problemler oluşması, kanuni olarak verilerin süresi sonunda da yüklenecek bilgilerin e-defter sistemlerine yüklenmesinin olmaması durumunda beratlara mali mühürlerle beraber zaman damgaları da eklenmelidir. Zaman damgalı olarak saklanan beratlar e-defter uygulamasına yüklenmesi ardından imzalı olan beratların da indirilmesi gerekmektedir. Beratların oluşturulduğunun anlaşılması açısından da zaman damgalı beratlar ispatlama aracı olarak kullanılır. E-defterlerin zaman damgalı olma mecburiyeti ise yoktur. Zaman damgaları kontör bazında olup beratlara konulan zaman damgaları kontör olarak isimlendirilmektedir. Defterlere zaman damgalarının eklenmesi mecburi değildir. Kullanıcılar eklemek ister de zaman damaları sayfa sayılarına göre değil defter parçalarının kendilerine eklenmelidir. Defter parçalarına yerleştirilen zaman damgaları da kontör şeklinde hesaplardan düşer.

Zaman Damgası Başvurusu Nasıl Olur?

Belli yazılımlarının son sürümlerinin de bilgisayarlarda yüklü olması programların sorunsuz şekilde çalışabilmesi açısından mutlaka gerekmektedir. Zaman damgası başvuruları internet siteleri üzerinden yapılabilir. Bu şekilde evrak gönderilmesine de gerek kalmadan kısa zamanda aktif hale gelmesi sağlanabilir. Böylelikle kullanılmaya hemen başlanması da mümkün olacaktır. Kullanım alanları oldukça fazla olup daha da geliştirilmesi sağlanmaktadır. Zaman damgaları genel anlamda çok sayıda damga içeren paketten oluşmaktadır. Hızlı ve çok kullanılmasıyla bilinen zaman damgaları adet sayıları üzerinden satılabilir. Bittikçe de alımlar yenilenebilir. Kurumsal ve toplu zaman damgası alımları için de hizmet sağlayan firmalara başvurulması mümkün olmaktadır

Zaman Damgalarında Kullanılma Yöntemleri

Günümüzde en aktif şekilde ve en çok kullanılan zaman damgası yöntemi PKI-Based algoritması olmaktadır. Kullanılma nedenleri de açık anahtarlama sistemleri olup kullanılmaları oldukça yüksek algoritmalardır. Standart zaman damgası sunucularına güvenilir şekilde damgalar vurulmaktadır. RFC3161 standartı ile kullanılmaktadır. Standartın da zaman damgası tanımlanmasında sunucular tarafından atılan doğrulamaları sadece yapılan elektronik veriler olmaktadır. Hizmet sağlayıcıdan alınan zaman damgası hizmetlerini yine kendi yazılımları elektronik imzalama programlarıyla rahatlıkla kullanmanız mümkündür. Zaman damgaları hizmetlerinin kurum sistemlerine de hızla entegre olmasına imkan veren uyumlu yazılım çözümleri profesyonel hizmetler ile sunulmaktadır. Elektronik verilerin kaydedildiği zamanların da belirlenmesi amacı ile hizmet sağlayıcılar tarafından elektronik imzalarla kayıtlar doğrulanır.

Yorum yapın